Medical taping concept

Základ MTC byl položen v sedmdesátých letech minulého století v Japonsku a Korei. Tato metoda, ze které se dále rozvinuly další aplikace (kinesiotaping, balancetaping), vycházela ze základní myšlenky, že k udržení zdraví a jeho znovunastolení jsou důležité pohyb a svalová aktivita.

Prapůvodní idea je, že svaly nejsou důležité pouze pro pohyb, ale také např. pro krevní a lymfatický oběh, ale také pro udržení tělesné teploty. Jestliže svaly dobře nefungují, může to vést k celé řadě poškození a onemocnění. Další rozpracování této myšlenky vedlo rozvoji elastického tejpování, které mělo svaly podporovat v jejich funkci bez toho, aby byla omezena pohyblivost- tj. rozsah pohybu. Ošetřováním zraněných svalů tímto způsobem dochází k aktivaci tělesných ozdravných procesů. Během rozvoje této metody se poměrně rychle zjistilo, že možnosti její aplikace jsoou mnohem větší než jen ošetřování svalů.

Kineziotaping

Kineziotaping (kineziologické tejpování) je převratná a velice vyhledávaná technika v regeneraci i rehabilitaci.

Svým velmi šetrným a jemným způsobem - narozdíl od tejpů fixačních - zvyšuje léčebné a ozdravné procesy a prodlužuje uvolňující účinek masáží cíleným zaměřením na problematické partie jak svalového, tak kosterního systému.

Dnešní sportovní svět se bez kineziotapingu již neobejde.

Kineziotaping vyvinul koncem druhé poloviny dvacátého století v Japonsku lékař Kenzo Kase. Během následujících let se kineziotaping rozšířil do celého světa.

 

Dnes se kineziotaping používá jako:

 1. Svalová technika. Svalová technika je nalepování elastických pásek s pružností odpovídající lidské kůži, kdy páska zvlní pokožku a tím umožní zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se tak uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy.
 2. Ligamentózní technika. Je to technika na stabilizaci jednotlivých vazů, přechodových částí páteře, akupunkturních bodů a trigerpointů.
 3. Fasciová technika. Tato technika normalizuje svalové napětí.
 4. Lymfatická technika. Lymfatická technika zamezuje opakované tvorbě lymfedémů. Zvýšením průtoku lymfy odvádí toxiny z povrchových tkání.
 5. Korekce jizev . Strečováním okrajů nebo místa, jizvy uvolňujeme a odstraňujeme tím jak jizvy přirostlé k podkoží, tak jizvy keloidní.
 6. Technika mechanické korekce . Odlehčením zlepšujeme postavení svalů, kloubů a kostí po úraze nebo při sportovním výkonu. Například při tenisu se tejpováním ramenního kloubu dosahuje nebývalé funkčnosti, pohyblivosti a odstranění akutních i chronických bolestí.

Jednoduchá aplikace bez nebezpečí neodborného provedení, rychlost a okamžitá účinnost Vám dá do rukou nepostradatelný prostředek ke zlepšení a zdokonalení účinnosti všech terapií.

 


 

 1. Zlepšení svalové funkce díky regulaci svalového tonusu.

 2. Odstranění městnání v krevním a lymfatickém řečišti.

 3. Zklidnění bolesti.

 4. Podpoření kloubní funkce díky – stimulaci proprioreceptorů

  • korekci pohybového vzorce

  • zvýšení stability


Kontakt

Masáže Jaromír Krob
Ostrava 700 30
provozovna Novinářská 1113/ 3 O.-Mariánské Hory
+420603338163