Kineziologie - One Brain - metoda jednotného mozku se zabývá hledáním příčin problémů a odstraněním bariér, které v nás byly naprogramovány v minulosti a ovlivňují naší přítomnost.

Konzultace na uvolnění stresu a problémů v oblasti fyzické, mentální a emociální touto metodou pomáhají zlepšit sebehodnocení a sebedůvěru, zbavit se strachu, úzkostí , depresí, alergií, fobií, žárlivostí a různých závislostí, při nápravě dysporuch, v partnerských a ostatních mezilidských vztazích. Metodu lze účinně využívat k rychlému překonání problémů. Pomáhá každému mít to, co chce a přijmout, to co má.

Všichni , které to zajímá se také zúčastnit kurzů a naučit se s touto metodou pracovat. Studium je vícestupňové a již po prvních dvou stupních jsou absolventi schopni pomoci při nápravě některých obtíží sobě nebo jiným. Věk není omezen.


Kontakt

Masáže Jaromír Krob
Ostrava 700 30
provozovna Novinářská 1113/ 3 O.-Mariánské Hory
+420603338163