I-ťing - KNIHA PROMĚN

Kniha jejíž historie sahá až 4 000 let do minulosti, znamená mnohem víc než pouhý prostředek k věštění. Je především knihou moudrosti, Kniha proměn se používala (a dodnes používá) nejen jako orákulum, ale také jako filozofický a kosmologický systém, který hraje důležitou roli v taoismu, z kterého ve velké míře vycházela čínská kultura.

hexagram

Hlavním prvkem knihy proměn je hexagram. Je to obrazec šesti horizontálních čar, který se čte odspodu nahoru. Obrazce mají jméno, označení a podrobnou interpretaci s obsaženým rozhodnutím.

V I-ťingu je celkem šedesát čtyři znaků, jež mají tři sta osmdesát čtyři čar. Každý znak se skládá ze šesti čar, a proto se nazývá hexagram; každá čára může být buďto pevná (tzv. lichá), a pak symbolizuje jang, nebo přerušovaná (tzv. sudá), zastupující jin.

trigram

Každý hexagram se skládá ze dvou trigramů, což jsou soubory tří čar. Významy hexagramů se odvozují třemi způsoby - z jednotlivých čar v určitém postavení, jež postupuje zezdola nahoru; dále z jednotlivých čar, které jsou ve vztahu s dalšími čarami a konečně ze vztahu mezi dvěma trigramy v každém hexagramu, přičemž každý trigram má svůj zvláštní význam. Tyto trigramy jsou nebe, země, oheň, voda, hrom, hora, jezero a vítr. V základním textu I-ťingu, jsou tyto znaky vyjádřením symboliky základních prvků života, s jejichž pomocí je možno dosáhnout dalšího vývoje.


Kontakt

Masáže Jaromír Krob
Ostrava 700 30
provozovna Novinářská 1113/ 3 O.-Mariánské Hory
+420603338163